Aktualności
 
Europejskie Forum Kształcenia Technicznego i Zawodowego (EfVET) oraz Stowarzyszenie Euracademy zaplanowały w Brukseli na 7 września 2007 roku przeprowadzenie międzynarodowej konferencji zamykającej projekt Euracademy Observatory. Planuje się, iż w konferencji weźmie udział około 50 osób, wśród których znajda się m.in. przedstawiciele organizacji będących partnerami społecznymi projektu. Konferencja jest organizowana w kontekście działań Europejskiego Obserwatorium kształcenia ustawicznego prowadzonego na obszarach wiejskich, międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programuLeonardo da Vinci dotyczącego szkolenia i kształcenia zawodowego i finansowanego przez Komisję Europejską.

Głównymi celami organizowanej konferencji są: wspieranie działalności na rzecz poszerzania informacji i wymiany pomysłów na polu kształcenia zawodowego wpieranego nowoczesnymi technologiami informatycznymi prowadzonego wśród mieszkańców obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw; zorganizowanie forum upowszechniania i promocji przykładów dobrych praktyk; prezentacja działalności zespołu Observatory oraz wyników uzyskanych podczas przeprowadzonych badań oraz rozbudowanie sieci Observatory. Konferencja jest kierowana szczególnie do organizacji i instytucji zajmujących się polityką rozwoju oraz pracowników administracji działającej w zakresie edukacji czy profesjonalistów związanych z rozwojem przedsiębiorczości. W intencji organizatorów spotkania leży również zaproszenie kluczowych postaci, związanych z implementacją kształcenia ustawicznego w całej Europie, wśród których znajdą się m. in. członkowie Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego. Są jeszcze wolne miejsca w dyskusji panelowej. (programu konferencji w Brukseli).

Observatory wspiera budowę internetowego centrum informacji i bazy danych gromadzących wyniki badań przeprowadzonych w zakresie kształcenia ustawicznego prowadzonego wśród pracowników małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw oraz osób samozatrudniających się na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką nowoczesne technologie informatyczne mogą odgrywać w kontekście zapotrzebowania na tego rodzaju szkolenia. Pod wspólnym logo Euracademy Observatory projekt gromadzi informacje na temat organizacji i instytucji zajmujących się prowadzeniem szkoleń wspieranych nowoczesnymi technologiami informatycznymi wśród pracowników małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw oraz osób samozatrudniających się na obszarach wiejskich z wszystkich ośmiu krajów biorących udział w projekcie (Grecji, Belgii, Finlandii, Niemiec, Hiszpanii, Polski, Węgier i Wielkiej Brytanii). Celem konferencji kocowej jest rozpowszechnienie wyników wśród wszystkich zainteresowanych (instytucji prowadzących szkolenia, indywidualnych beneficjentów, organizacji wydających certyfikaty, partnerów społecznych oraz organizacji i stowarzyszeń zajmujących się polityką obszarów wiejskich, jak i badaczy tychże obszarów) celem rozpowszechniania przykładów dobrych praktyk. Należy podkreślić, iż celem badań prowadzonych w projekcie jest wpieranie zrównoważonego rozwoju społeczności wiejskich w całej Europie.

Wszystkie 3 kwestionariusze, z których każdy prezentowany jest w siedmiu językach, są dostępne online . Zespół Observatory zajmuje się publikacją raportów z prowadzonych badań oraz statystyk porównawczych, organizacją i uaktualnianiem bazy danych zawierającej przykłady dobrych praktyk, wydawaniem kwartalnych newsletters informujących o postępach projektu i omawiających uzyskane do tej pory wyniki badań. Dodatkowo zespół Observatory założył bibliotekę zawierającą publikace związane z tematyką, a także zajmuje się prowadzeniem wirtualnych warsztatów i forów dyskusyjnych obejmujących kwestie kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich. Planuje się, by dwie instytucje - Uniwersytet w Helsinkach wspólnie ze Stowarzyszeniem Euracademy – kontynuowały prace także po zakończeniu projektu i rozpowszechniały obecną sieć zawierającą informacje o instytucjach, organizacjach i partnerach społecznych, będących znakomitym źródłem cennych informacji.

 
<< Poprzednia strona