Cele
 

Ludność obszarów wiejskich Europy charakteryzuje się niedostatecznym poziomem kwalifikacji zawodowych; ograniczonym dostępem do szkoleń, szczególnie tych wykorzystujących nowoczesne technologie teleinformatyczne, a także niską skłonnością do podejmowania działań mających na celu podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych. Wszystko to osłabia pozycję wiejskiej siły roboczej (szczególnie pracowników małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, a także osób samozatrudniających się łącznie z rolnikami) na lokalnych rynkach pracy, ogranicza jej mobilność, a także utrudnia funkcjonowanie wiejskich zakładów pracy.
Na obszarach wiejskich mamy ponadto do czynienia z niedorozwojem infrastruktury teleinformatycznej, ograniczającym potencjalne możliwości korzystania
z nowoczesnych technologii w kształceniu i szkoleniu zawodowym ich mieszkańców. W ramach projektu Euracademy Observatory rozpoznaje się potrzeby pracodawców
i pracobiorców z obszarów wiejskich w zakresie kształcenia ustawicznego, kładąc szczególny nacisk na realne i potencjalne zapotrzebowanie na szkolenie zawodowe z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. W początkowej fazie projektu, realizowanej i finansowanej w ramach programu Leonardo da Vinci, zidentyfikowano instytucje pracujące na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi, wypracowano założenia i skonstruowano narzędzia umożliwiające badanie ich działalności w regularnych odstępach czasowych. Gromadzone w ten sposób i ciągle aktualizowane informacje mają być pomocne w przygotowaniach odpowiednich strategii obszarów wiejskich.

Projekt jest adresowany do osób i instytucji prowadzących szkolenia, ludzi uczących się, będących pracodawcami i/lub pracobiorcami w sferze małej, średniej
i mikroprzedsiębiorczości wiejskiej, a także do osób samozatrudniających się, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się polityką rozwoju oraz badaczy obszarów wiejskich.

 
<< Poprzednia strona Następna strona >>