Wprowadzenie

 

Euracademy Observatory jest międzynarodowym projektem w zakresie kształcenia
i szkolenia zawodowego realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci, współfinansowanym przez Komisję Europejską. Projekt wspiera działanie obejmujące tworzenie baz danych gromadzących wyniki badań w zakresie kształcenia ustawicznego
na obszarach wiejskich, wspomagających małą i średnią przedsiębiorczość wiejską, mikroprzedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudniające się – ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką nowoczesne technologie teleinformatyczne mogą odgrywać w zakresie rozpoznawania potrzeb.

 
  Następna strona >>