Kwestionariusz dla organizacji zajmujących się kształceniem ustawicznym o profilu zawodowym kierowanym na obszary wiejskie, wykorzystujących media teleinformatyczne

-w jęz. angielskim     -w jęz. greckim     -w jęz polskim     -w jęz. niemieckim
-w jęz. fińskim
     -w jęz. węgierskim     -w jęz. hiszpańskim     -In French     -In Italian