Działalność > Struktura Observatory
 

Euracademy Observatory jest zarządzany poprzez sieć internetową, dzięki czemu projekt ma strukturę długoterminowego serwisu, którego celem jest aktualizacja
i dostarczanie informacji adresowanych do osób, instytucji i partnerów społecznych zajmujących się szkoleniami i kształceniem ustawicznym wykorzystującym nowoczesne technologie informatyczne, a także do organizacji i stowarzyszeń zajmujących się polityką rozwoju oraz badaczy obszarów wiejskich. Podstawowe obszary działania Euracademy Observatory obejmują: przeprowadzanie pogłębionych wywiadów; publikowanie raportów z przeprowadzonych badań; tworzenie i aktualizację baz danych gromadzących przykłady dobrych praktyk, wydawanie kwartalników – newsletters – informujących o pracy zespołu, prezentujących wyniki badań oraz statystyki porównawcze. Jednym z celów Zespołu Observatory jest stworzenie biblioteki bogatej w odpowiednie publikacje oraz plany warsztatów i forów dyskusyjnych, prowadzonych na zasadzie distance learning, na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na obszarach wiejskich. Tematyka badawcza projektu odnosi się na ogół do działalności osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój gospodarczy obszarów wiejskich.
Warto jednak pamiętać, że celem projektu jest przede wszystkim budowa systematycznej dokumentacji na temat szkoleń wspieranych nowoczesnymi technologiami informatycznymi, kierowanych do pracowników małych, średnich
i mikroprzedsiębiorstw wiejskich obszarów Europy w kontekście kształcenia ustawicznego bez względu na to, czy prowadzi ono jedynie do osobistego rozwoju, umożliwia nabycie niecertyfikowanych zdolności, czy też pozwala uzyskać wykształcenie formalne.

 
<< Poprzednia strona Następna strona >>