Βιβλιοθήκη > Διεθνές Συνέδριο
 

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (EFVET) και η Ευρωπαϊκή Ακαδημία για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη “Euracademy Association” διοργάνωσαν το διεθνές συνέδριο του προγράμματος στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο 2007, με θέμα «Ο ρόλος των ΤΠΕ στην κάλυψη των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων». Στο συνέδριο έλαβαν μέρος υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής στον τομέα της δια βίου μάθησης, κοινωνικοί εταίροι και εκπαιδευτικοί  οργανισμοί, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή των αναγκών για δια βίου μάθηση των επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση και διευκόλυνση θετικής δράσης προς τις αγροτικές περιοχές των υπεύθυνων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον δημόσιο, κοινωνικό και ιδιωτικό τομέα.

 
<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>