Δραστηριότητες >Επιτόπιες Έρευνες & Δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων
 

Το Παρατηρητήριο διεξάγει:

  • Έρευνα πεδίου σε φορείς εκπαίδευσης επτά ευρωπαϊκών χωρών, με έμφαση στη μάθηση που υποστηρίζεται από ΤΠΕ, στοχεύοντας στην κριτική αξιολόγηση της προσφοράς αυτού του τύπου εκπαίδευσης σε ΜΜΕ και σε αυτοαπασχολούμενους σε διαφορετικές αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Το Παρατηρητήριο σκοπεύει να επεκτείνει τις επιτόπιες έρευνες που διεξάγει σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε. Στη βάση αυτή δημιουργείται ένας κατάλογος «παραδειγμάτων καλής πρακτικής».
  • Έρευνα πεδίου σε αποδέκτες εκπαίδευσης σε αγροτικές περιοχές, με στόχο την αναγνώριση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, του εργασιακού και κοινωνικό–οικονομικού τους προφίλ και την αξιολόγηση της συνεισφοράς της δια βίου μάθησης, που υποστηρίζεται από ΤΠΕ, στις επαγγελματικές τους προοπτικές, στην εργασιακή ασφάλεια και εξέλιξη. Μια «ομάδα ελέγχου» αποτελούμενη από άτομα με παρόμοια κοινωνικό–οικονομικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι εργάζονται σε ΜΜΕ του αγροτικού χώρου ή αναζητούν εργασία σε αγροτικές περιοχές, περιλαμβάνεται επίσης στην έρευνα. Η «ομάδα ελέγχου» βοηθά να διαπιστωθούν τα χαρακτηριστικά της «αφανούς» ζήτησης για δια βίου μάθηση και να διερευνηθούν τα εμπόδια, όπως η προσβασιμότητα σε ΤΠΕ, η πρόσβαση στους φορείς εκπαίδευσης, οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εργαζομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα δύο δείγματα παρέχουν το βασικό υλικό για τις «στατιστικές χρηστών» και την αντίστοιχη τράπεζα δεδομένων.
Έρευνα πεδίου - περισσότερα
 
<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>