Δραστηριότητες > Συνέδρια
 

Έχουν ήδη προγραμματιστεί η διοργάνωση μιας διακρατικής Ημερίδας τον Οκτώβριο 2006 στην Αθήνα και ενός διεθνούς Συνεδρίου τον Σεπτέμβριο 2007 στις Βρυξέλλες για να συζητηθούν τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα, αντίστοιχα, του πρώτου κύκλου ερευνών του Παρατηρητηρίου με τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους κοινωνικούς εταίρους και τους παράγοντες διαμόρφωσης πολιτικής, και να γνωστοποιηθεί ευρύτερα ο ρόλος και η συνεισφορά του Παρατηρητηρίου.

Διακρατική Ημερίδα

«Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Δια Βίου Μάθησης σε Αγροτικές Περιοχές: ο ρόλος των ΤΠΕ στην κάλυψη των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων»
Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2006
Το πρόγραμμα και η πρόσκληση της Διακρατικής Ημερίδας (στα ελληνικά)
Διακρατική Ημερίδα, Αθηνά - Φωτογραφίες

Η διακρατική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο 2006. Η ημερίδα έδωσε την ευκαιρία στους εταίρους και στα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής να αναλύσουν τα αρχικά αποτελέσματα του προγράμματος, να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και να εξετάσουν τους μελλοντικούς στόχους του Παρατηρητηρίου. Η ημερίδα ήταν «ανοιχτή» σε όλους τους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς παράγοντες που ενδιαφέρονται για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, και αυτό είχε σαν στόχο την διεύρυνση των «συνεργατών» και άλλων «εξωτερικών παρατηρητών» του προγράμματος (Διακρατική Ημερίδα περισσότερα...)

Διεθνές Συνέδριο 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
«Ο ρόλος των ΤΠΕ στην κάλυψη των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων»
Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2007
Το πρόγραμμα τοu συνεδριου (στα αγγλικά)

Διεθνές συνέδριο, Βρυξέλλες - Φωτογραφίες

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (EFVET) και η Ευρωπαϊκή Ακαδημία για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη “Euracademy Association” διοργάνωσαν το διεθνές συνέδριο του προγράμματος στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο 2007. Ο σκοπός του συνεδρίου ήταν διπλός. Αρχικά, βασικός στόχος των εταίρων ήταν η παρουσίαση και ανάλυση των τελικών αποτελεσμάτων του προγράμματος, καθώς επίσης η κριτική αξιολόγηση των βασικών ζητημάτων που αφορούν τη δια βίου μάθηση, που υποστηρίζεται από ΤΠΕ, σε αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, πρόθεση των εταίρων ήταν η παρουσίαση σχεδίων για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία του Παρατηρητήριου, τη συστηματική ενημέρωση της έρευνας με την προσθήκη νέων στοιχείων και την διεύρυνση της συνεργασίας των εταίρων με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πολιτικούς φορείς και παράγοντες των ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων, εξαιρετική σημασία είχε η συμμετοχή των εκπροσώπων της Ε.Ε. καθώς και μη-κυβερνητικών οργανισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. (Διεθνές Συνέδριο περισσότερα...)


 
<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>