Δραστηριότητες >Συμβουλευτική Επιτροπή
 

Μια συμβουλευτική επιτροπή «σημαντικών παραγόντων» oι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την οικονομία των αγροτικών περιοχών στις επτά χώρες που συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο (Ουγγαρία, Πολωνία, Ελλάδα, Φινλανδία, Η.Β., Ισπανία και Γερμανία), όπως Δίκτυα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Αναπτυξιακές Εταιρείες κ.α., έχει ήδη δημιουργηθεί. Η Επιτροπή λειτουργεί ως μηχανισμός «ανάδρασης» για τις δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου, σχολιάζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και διευκολύνει τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Η Επιτροπή λειτουργεί επίσης ως «μεσολαβητής» για τη διάδοση των ωφελειών που απορρέουν από τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου για τους αποδέκτες της δια βίου μάθησης στις αγροτικές περιοχές.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

 • Σύλλογος Επιχειρήσεων της Νότιας Ostrobothnia – FI
  Επικοινωνία: Juha Tall, juha.tall@yrittajat.fi
 • Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μεσσηνίας – GR
  Επικοινωνία: Γιώργος Καραμπάτος, info@kalamata.chambernet.gr
 • Ισπανικό Δίκτυο για Αγροτική Ανάπτυξη – ES
  Επικοινωνία: Aurelio Garcia Bermudez, redr@redr.es
 • Οργανισμός ενημέρωσης και επέκτασης της συνεχούς εκπαίδευσης στο Mecklenburg Vorpmmern – DE
  Επικοινωνία: Gerhard Evers, wib@wib-mv.de
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Leader για Αγροτική Ανάπτυξη – ES
  Επικοινωνία: Jack Roche, redr@redr.es
 • Επιστημονικός Σύλλογος για την Ανάπτυξη των Μικρό-περιφερειών – HU
  Επικοινωνία: Zsolt Szoboszlai, szoboszl@rkk.hu
 • Σύλλογος για Τοπικές Πρωτοβουλίες στο Lubicz – PL
  Επικοινωνία: Wojtek Kniec, kniec@uni.torun.pl
 • Επιστημονικός Οργανισμός E-SY.info, Πρόγραμμα e-Learning στο Νότιο Yorkshire – Η.Β.
  Επικοινωνία: Vernon Jones, vernon.jones@sheffield.gov.uk
 
<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>