Επικοινωνία
 

Ανάδοχος:

Συντονιστής:

 • PRISMA - Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών – GR                                        
  Επικοινωνία: Φούλη Παπαγεωργίου, foulipapageorgiou@prismanet.gr
  Στέφανος Δόδουρας, s.dodouras@prismanet.gr            

Εταίροι:

 • EFVET – Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση – BE                 
  Επικοινωνία: Frans Schneider, efvet@efvet.org
 • Πανεπιστήμιο του Rostock – DE                                                                                       
  Επικοινωνία: Lutz Laschewski, lutz.laschewski@auf.uni-rostock.de
 • Ευρωπαϊκή Ακαδημία για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη "Euracademy Association" – EU
  Επικοινωνία: Βασίλης Τσιπίδης, info-association@euracademy.org
 • IMEDES – Μεσογειακό Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης – ES                                                         
  Επικοινωνία: Marta Rodrigo, proyectos@grupimedes.com
 • HAS – Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών, Κέντρο Περιφερειακών Μελετών, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δυτικής Ουγγαρίας – HU
  Επικοινωνία: Iren Kukorelli sziren@rkk.hu
 • Πανεπιστήμιο Nicolaus Copernicus, Ινστιτούτο Αγροτικής Κοινωνιολογίας – PL                             
  Επικοινωνία: Andrzej Kaleta, kaleta@cc.uni.torun.pl
 • Κολέγιο Norton Radstock – UK                                                                                                 
  Επικοινωνία: Peter Hodgson, phodgson@nortcoll.ac.uk
Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής:
 • Σύλλογος Επιχειρήσεων της Νότιας Ostrobothnia – FI                                
  Επικοινωνία: Juha Tall, juha.tall@yrittajat.fi
 • Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μεσσηνίας – GR                   
  Επικοινωνία: Γιώργος Καραμπάτος, info@kalamata.chambernet.gr
 • Οργανισμός ενημέρωσης και επέκτασης της συνεχούς εκπαίδευσης στο Mecklenburg Vorpmmern – DE
  Επικοινωνία: Gerhard Evers, wib@wib-mv.de
 • Ισπανικό Δίκτυο για Αγροτική Ανάπτυξη – ES                                               
  Επικοινωνία: Aurelio Garcia Bermudez, redr@redr.es
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Leader για Αγροτική Ανάπτυξη – ES                                      
  Επικοινωνία: Jack Roche, redr@redr.es
 • Επιστημονικός Σύλλογος για την Ανάπτυξη των Μικρο-περιφερειών – HU   
  Επικοινωνία: Zsolt Szoboszlai, szoboszl@rkk.hu
 • Σύλλογος για Τοπικές Πρωτοβουλίες στο Lubicz – PL                             
  Επικοινωνία: Wojtek Kniec, kniec@uni.torun.pl
 • Επιστημονικός Οργανισμός E-SY.info, Πρόγραμμα e-Learning στο Νότιο Yorkshire – Η.Β.
  Επικοινωνία: Vernon Jones, vernon.jones@sheffield.gov.uk
 
<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>