Δραστηριότητες > Δημιουργία ιστοχώρου για τη φιλοξενία του Παρατηρητηρίου
 

Το Παρατηρητήριο λειτουργεί ως μια μακροπρόθεσμη υπηρεσία που απευθύνεται σε όσους διαμορφώνουν και εφαρμόζουν πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών οργανισμών, των φορέων κατάρτισης και των κοινωνικών εταίρων. Το Παρατηρητήριο πραγματοποιεί έρευνες, δημοσιεύει ερευνητικές εκθέσεις, δημιουργεί και ενημερώνει συστηματικά την τράπεζα δεδομένων με στοιχεία καλών πρακτικών, εκδίδει τριμηνιαία ενημερωτικά δελτία με περιλήψεις των ενδιάμεσων εκθέσεων των ερευνών και συγκριτικές στατιστικές για διάφορες χώρες. Επίσης, το Παρατηρητήριο δημιουργεί μια βιβλιοθήκη σχετικών δημοσιεύσεων και φιλοξενεί workshops και forum συζητήσεων με θέμα την δια βίου μάθηση σε αγροτικές περιοχές.

Γενικά, το Παρατηρητήριο απευθύνεται σε φορείς οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την οικονομία των αγροτικών περιοχών. Επίσης, στοχεύει στην συστηματική τεκμηρίωση των εφαρμογών της εκπαίδευσης που υποστηρίζεται από ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του «συνδυασμού εκπαίδευσης» (εξ αποστάσεως και στην τάξη), από τους εργαζόμενους των ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, που μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση επίσημων προσόντων, ποικίλλων δεξιοτήτων ή ακόμα και στην προσωπική ανάπτυξη.

 
<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>