Tausta
 

Aikuisopiskelijoiden määrä elinikäisessä oppimisessa on noussut viime vuosina tuntuvasti EU:n alueella. Vuonna 2002 aikuisopiskelijoiden osuus oli 8,5 % kansalaisista EU:n alueella. Euroopan tämän hetkinen politiikka tähtää ensisijaisesti kilpailukykyisen tietoyhteiskunnan luomiseen vuoteen 2010 mennessä. Lissabonin sopimus asettaa tavoitteeksi nostaa EU:n kansalaisten osallistumisastetta elinikäiseen oppimiseen vähintään 12,5 %:iin. Jotta vuoden 2010 tavoitteet saavutettaisiin ja pystyttäisiin takaamaan elinikäisen oppimisen mahdollisuudet kaikille, EUn työllisyysraportin 2003/2004 (Joint Employment Report 2003/2004) ja CEDEFOP:n yhteenvetoraportin (Conference Report “Getting to work on Life Long Learning” 2004) mukaan, on tehtävä merkittäviä poliittisia muutoksia vuoteen 2006 mennessä, jotta elinikäisen oppimisen edellytykset voidaan taata tasapuolisesti kaikille.


Yhdistämällä elinikäinen oppiminen verkko-opiskeluun saavutetaan paremmat mahdollisuudet elinikäiseen kouluttautumiseen. Samalla voidaan kaventaa maaseudun ja kaupungin välillä olevaa kuilua koulutusmahdollisuuksien suhteen. Mikäli tieto- ja viestintäteknologia saataisiin tehokkaasti sopeutettua Euroopan koulutussysteemeihin, toimintaohjelma eEurope 2002:n mukaan verkko-opiskelun helpottaa oppimista työpaikalla, tuottaa voittoa ja takaa joustavan koulutuksen, joka sopeutetaan työntekijän omaan toimintaympäristöön. Tämä on erityisen tärkeää pienyrityksille, joiden koko ei salli kalliita, aikaa vieviä koulutusratkaisuja. Tieto- ja viestintäteknologia-avusteinen elinikäinen oppiminen näyttäisi olevan etenkin maaseudun pienille ja haavoittuville yrityksille sopiva ratkaisu päivittää taitoja ja nostaa kilpailukykyä.

 
<< edellinen sivu seuraava sivu >>