KYSYMYSLOMAKE TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN AVULLA TOTEUTETTUUN KOULUTUKSEEN OSALLISTUJILLE

-Englanniksi     -Kreikaksi    -Saksaksi    -Espanjaksi
-Suomeksi    -Unkariksi     -Puolaksi