Toiminta ja tulokset > Politiikka- ja menettelytapakatsaukset liittyen tieto- ja viestintäteknologian tukemaan elinikäiseen oppimiseen
 

Observatory-projekti on aloittanut nykytilakatsauksen tarkastelemalla tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävään elinikäiseen oppimiseen liittyviä käytäntöjä ja politiikkaohjelmia Euroopan eri puolilla. Tarkoituksena on nostaa esille hyviä politiikkaratkaisuja sekä käytäntöjä niin kansallisella kuin EU:n tasollakin. Katsaus on toteutettu kokoamalla yhteen ja analysoimalla alaan liittyvää kirjallisuutta, tietolähteitä ja olemassa olevaa tutkimusta. Lisäksi tarkastelua on täydennetty suppealla katsauksella alan päätöksenteko- ja hallintorakenteista eri maissa.

Systemaattisten kansallisten katsausten kautta on luotu laajempi kansainvälinen nykytilakuvaus tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän koulutuksen yleisistä mahdollisuuksista, toimintaympäristöstä sekä tarjonnasta niin työttömille kuin työssäkäyvillekin henkilöille. Erityisesti tarkastelu on kohdentunut pk- ja mikroyrityksiin: niiden henkilökuntaan sekä yrittäjiin itseensä. Yhteenvetokatsaus myös vertaa ja tuo esille eri partnerimaiden tilannetta sekä tarkastelee eroavaisuuksia niin osallistujamaiden kesken kuin EU:n tasollakin.

Politiikka- ja menettelytapakatsaukset - lue lisää...

 
<< edellinen sivu seuraava sivu >>