Tavoitteet
 

Maaseutualueilla ihmisten koulutustaso on kaupunkialueiden asukkaisiin nähden alhaisempi, heidän kouluttautumismahdollisuutensa ovat rajoittuneemmat ja heillä on opiskelun aloittamiseen korkeampi kynnys etenkin, jos opiskelu edellyttää tietoteknologian käyttöä. Nämä asiat asettavat suuren osan maaseudun työvoimasta (varsinkin pien- ja mikroyritysten henkilöstön sekä yrittäjät ja maanviljelijät) lähtökohdiltaan heikompaan asemaan, lisäävät maaseutuyritysten riskialttiutta ja rajoittavat työntekijöiden liikkuvuutta. Maaseutualueet kärsivät myös ”digitaalisesta kuilusta”, joka rajoittaa asukkaiden tietoteknologian hyödyntämistä ammatillisessa kouluttautumisessa.

Euracademy Observatory -hankkeen tavoitteena on tutkia edellä mainittuja ongelmakohtia, kartoittaa yrittäjien ja yritysten työntekijöiden elinikäisen oppimisen tarvetta maaseudulla sekä arvioida mahdollisuuksia hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelussa. Tavoitteena on rakentaa pysyvä Observatory-työkalu, joka tarjoaa päivitettyä tietoa ja esimerkkejä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä maaseudun yrittäjille suunnatussa koulutuksessa.
Leonardo Da Vinci -ohjelman rahoittaman perustamisvaiheen aikana suunnitellaan ja testataan tiedonkeruumenetelmiä, tutkimusmetodologiaa ja tutkimukseen käytettäviä työvälineitä. Toistamalla tutkimus tasaisin väliajoin hankkeen päätyttyä (esim. joka kolmas vuosi) saadaan päivitetty tieto ja vertailutulokset kootuksi pidemmältä aikaväliltä. Tulosten avulla voidaan tukea teemaan liittyvää poliittista ja hallinnollista päätöksentekoa ja ohjaamista sekä luoda erityisesti maaseutualueille soveltuvia menettelytapoja.

Kuka Observatory:stä hyötyy?

Observatorion hyödynsaajia ovat koulutuksen järjestäjät, aikuisopiskelijat (erityisesti yrittäjät sekä pien- ja mikroyritysten työntekijät), maaseutuyrityksien yhteistyötahot, kuten erilaiset neuvontaorganisaatiot, poliittiset ja hallinnolliset päätöksentekijät sekä tutkijat.

 
<< edellinen sivu seuraava sivu >>