Toiminta ja tulokset > On-line Observatorion perustaminen
 

Projektin päätavoite on perustaa internetiin pysyvä Observatorio, joka tarjoaa tietoa elinikäiseen oppimiseen liittyvistä menettelytavoista ja käytännöistä maaseutualueiden koulutusorganisaatioille, yrityksille ja niiden yhteistyötahoille sekä poliittisille ja hallinnollisille toimijoille. Observatorio toteuttaa kyselyitä, julkaisee tutkimusraportteja, kokoaa ja päivittää ”parhaat käytännöt” -kuvauksia pien- ja mikroyrityksille suunnatuista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävistä koulutuksista ja toimintatavoista sekä kokoaa ja päivittää vertailtavissa olevaa tilastotietoa. Observatorio myös julkaisee neljännesvuosittaista tiedotetta, jossa kerrotaan mm. uusimmista tutkimustuloksista. Observatorion palveluja ovat myös eri teemoihin liittyvät virtuaaliset workshopit, keskustelufoorumi sekä kirjasto, johon kootaan ja päivitetään Observatorion teemoihin liittyviä julkaisuja.

Yleisesti ottaen Observatorio on suunnattu niille toimijoille, jotka työskentelevät maaseudun elinkeinojen kehittämisen parissa. Observatorio pyrkii dokumentoimaan tieto- ja viestintäteknologian avulla tuettua koulutusta pienyrittäjien ja heidän henkilöstönsä keskuudessa Euroopan maaseutualueilla ottaen huomioon elinikäisen oppimisen tarpeet.
Observatorio on avoin kaikille EU-maiden tarkkailijapartnereille, joilla on kiinnostusta maaseudun pienyritysten elinikäiseen oppimiseen. Observatorio jatkaa toimintaansa verkossa hankkeen loppumisen jälkeenkin Euracademy Associationin ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin toimesta.

 
<< edellinen sivu seuraava sivu >>