Toiminta ja tulokset > Selvitykset ja tietokanta
 

Observatorio:

  • Toteuttaa kyselytutkimuksen koulutuksen järjestäjille seitsemässä Euroopan maassa tarkoituksena kuvata ja dokumentoida maaseutualueilla toimivien koulutuksen järjestäjien toimintakäytäntöjä erityisesti sen suhteen, miten ne hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologiaa. Keskeisenä mielenkiinnon kohteena ovat pien- ja mikroyritysten henkilöstöjen sekä yrittäjien kouluttautumismahdollisuudet. Tutkimuksen kattavuutta pyritään laajentamaan koko EU:n alueelle. Tutkimuksen pohjalta tuotetaan ja julkaistaan kuvaukset parhaista käytännön esimerkeistä ja muodostaa myös perusmateriaalin tarjontatilastoihin ja siihen liittyvään tietokantaan.
  • Toteuttaa kyselytutkimuksen tieto- ja viestintäteknologian avulla toteutettuun koulutukseen osallistuneiden maaseutualueiden aikuisopiskelijoiden parissa pyrkien tunnistamaan heidän oppimistarpeensa, työ- ja sosioekonominen profiilinsa sekä arvioimaan elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien vaikutusta heidän työllistymiseensä, heidän työnsä jatkuvuuteen sekä heidän liikkuvuuteensa työmahdollisuuksien suhteen. Kyselyn kontrolliryhmänä on joukko henkilöitä, joilla on sama sosioekonominen tausta ja jotka työskentelevät maaseudun pienyrityksissä tai etsivät työtä maaseudulta. Heidän avullaan selvitetään piilevää elinikäisen oppimisen tarvetta sekä tutkitaan opiskelua rajoittavia tekijöitä, kuten tietoteknologian käytön mahdollisuuksien puuttumista, koulutukseen pääsyn vaikeutta sekä asenteiden ja kulttuurin vaikutusta koulutushalukkuuteen. Näillä kahdella kyselyllä koottava tieto muodostaa perusmateriaalin käyttäjätilastoihin sekä siihen liittyvään tietokantaan.
Tutkimusraportit – lue lisää
 
<< edellinen sivu seuraava sivu >>