Observatory > Observatory módszertan > Képzéseket tartó szervezetek kérdőíveinek v izsgálata
 

A faladat célja a résztvevő országok képzést tartó szervezeteitől való információgyűjtés a vidéki területek kis és közép és mikro-vállakozásainak alkalmazottai vagy egyéni vállalkozói számára (beleértve a munkanélkülieket is) nyújtott IKT által támogatott élethosszigtartó tanulásra vonatkozóan, ideértve a kevert tanulást is. Az összegyűjtött információkból felállítják az Observatory „ellátói részlegét”, amely szolgáltatni fogja az alapvető anyagokat a „legjobb gyakorlati példák” gyűjteményébe.
A felmérési terv a szekunder statisztikai kutatás egy kezdeti szakaszán alapszik, amikor is a projekt kezdeti szakaszában nagy terjedelmű bibliográfiát gyűjtötték össze és elemeztek, amit a mérhető változók, a minta terv és a felméréshez szükséges eszközök meghatározása követett.
A felmérési módszertan további lépéseket is tartalmaz, amelyek a következők:

a) Mintavétel. Az első lépés egy megfelelő mintavételi alap létrehozása országonként, ami a kis és középválallkozások, mikrovállalkozások dolgozói, valamint a munkanélküliek számára (városi területen kívüli) IT által támogatott képzést nyújtó intézményekből áll. Ezért a köz, a magán szféra és a harmadik szektor szakoktatást és a képzést tartó szervezetek által megjelentetett információkat összegyűjtötték és interjúkat készítettek az IT által támogatott élethosszigtartó tanulás gyakorlatával és politikáival kapcsolatban. A következő lépésben ki kell választani egy megfelelőt a kritériumoknak megfelelően, mint például: kis és középvállakozás és mikrovállakozás dolgozói, munkanélküliek, a képzés átadásának földrajzi területei (vidéki, városi), a szektor. 50-150 intézményből álló mintát vesznek az ország méretétől függően.

b) A minta elektronikus kérdőíven keresztül megközelíthető, amit a honlapon keresztül lehet online kitölteni. A projekt vezető partnere szerkeszti és irányítja a kérdőívet, amit a többi partnernek saját nyelvükre le kell fordítaniuk, majd alkalmazniuk kell. Nagy figyelmet fordítottak arra a kérdőív szerkesztésnél, hogy ne legyenek túl hosszúak, kitöltésük egyszerű legyen, hogy a lehető legtöbb választ lehessen begyűjteni. A kérdőívekben többnyire már előre megadott válaszok alapján kell válaszolni a képzés átadásának módszeréről és helyzetéről; a képzés céljáról; tartalmáról; össszefüggéséről; a munkavállaló vagy munkanélküli „foglalkoztatási karrierében” betöltött szerepéről; az IT szolgáltatáshoz szükséges eszközökről és forrásokról; a képzés alatt álló személyek által elérhető minősítésről; minőségbiztosítás minőségéről; a tanárok és oktatók támogatásáról; a képzést befejezők arányáról (és a lemorzsolódottak arányáról); és képzés alatt álló személyekről szóló statisztikákról.

c) Alminta kiválasztása az első mintára adott válaszok alapján. Az alminta körülbelül 10-15 intézményből áll az ország méretétől függően, amit a kutató a helyszínen és az oktatási módszerekért és eredményekért felelős igazgatóval vagy vezető menedzserrel készített személyes interjúk alkalmával gyűjtött össze. Az interjú a szükséges minőségi információk összegyűjtésére törekedett, hogy az országok kutatói elkészíthessék az intézmények esettanulmányaiból a „best practice” gyűjteményt az IT által támogatott szakmai oktatás és képzés, valamint az élethosszig tartó tanulás témájában.

d) Az elkészített kérdőív eljuttatása az EU-n keresztül az EFVET tagságához és az európai adatbank által azonosított többi képzést tartó intézményhez.

e) Létrehozni egy egységes modellt az eredmények elemzéséhez minden partner számára. A strukturált kérdőívhez, táblázatok és kereszt-tabulálások tartoztak bele az elemzésbe és az eredmények bemutatásába, úgy hogy eközben figyelembe vették a több országon keresztüli kutatás összehasonlító természetét és projekt célcsoportjainak igényeit a tájékoztatáshoz és a refenciaanyaghoz. Az esettanulmányokat illetően a partnerek egy általános szerkezetben egyeztek meg, továbbá az esettanulmányokról szóló beszámoló terjedelmét pontosan meghatározták.

f) A megadott általános szerkezet szerinti 7 országjelentés elkészítése tartalomjegyzékkel és a táblázatok és ábrák felsorolásával (Magyarország, Lengyelország, Görögország, Finnország, Egyseült Királyság, Spanyolország és Németország). Mellékletben minden országjelentés tartalmazza az esettanulmámyokról szóló beszámolót.

g) Transznacionális beszámoló elkészítése a 7 résztvevő országon kívüli képzéseket tartó szervezetekről.


**Megjegyzendő, hogy az online kérdőív kitöltésén keresztül az Ön által képviselt szervezet az Observatory hálózat tagjává válik.

 
<< előző oldal következő oldal >>